Vách ngăn di động - Vách ngăn phòng - Vách ngăn Phan Nguyễn
Dự án thực hiện

Kinh nghiệm cung cấp & lắp đặt Vách ngăn đi động cho hơn 30 Khách sạn & gần 60 Văn phòng tại Việt Nam

Các công trình tiêu biểu:

Angsana Hotels & Resorts, Hue Hyatt Regency, Danang
Novotel Han River, Danang Park Hyatt Saigon Hotel
Pullman Hotel, Hanoi Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)

Chuyên lắp đặt các loại sản phẩm: vách ngăn phòng, vách ngăn văn phòng, vách ngăn di động